SCHNEIDER XCSDMC59110 | XCSDMC59110 SHORT MAGNETIC SAFETY SWITCH | Nedco