SCHNEIDER XCSDMR590L01M12 | XCSDMR590L01M12 CODED MAGNETIC SWITCH | Nedco