SCHNEIDER XCSDMR791L01M12 | XCSDMR791L01M12 CODED MAGNETIC SWITCH | Nedco