SCHNEIDER XZCC12MDM40B | XZCC12MDM40B SENSR CONEC 150V 3AMP | Nedco