SCHNEIDER 8502SBG1V03 | 8502SBG1V03 AC MAG CONT SIZE 0 240/60 | Nedco