SCHNEIDER 8502SBG2V03 | 8502SBG2V03 MAG CONT SIZE 0 240/60 | Nedco