SCHNEIDER 8502SBO2V08 | 8502SBO2V08 MAG CONT SIZE 0 208/60 | Nedco