SCHNEIDER RSL1PVBU | RSL1PVBU SLIM ZELIO RELAY 24VAC-DC | Nedco