SCHNEIDER XB4BG41 | XB4BG41 22MM OPERATORCOMLETE UNIT | Nedco