SCHNEIDER XB4BW3345 | XB4BW3345 22MM OPERATORCOMLETE UNIT | Nedco