SCHNEIDER XB4BW3365 | XB4BW3365 22MM OPERATORCOMLETE UNIT | Nedco