SCHNEIDER XB4BW3445 | XB4BW3445 22MM OPERATORCOMLETE UNIT | Nedco