SCHNEIDER XB4BW3465 | XB4BW3465 22MM OPERATORCOMLETE UNIT | Nedco