SCHNEIDER XB4BW3535 | XB4BW3535 22MM OPERATORCOMLETE UNIT | Nedco