SCHNEIDER XB4BW3545 | XB4BW3545 22MM OPERATORCOMLETE UNIT | Nedco