SCHNEIDER XB5AVG5 | XB5AVG5 22MM OPERATORCOMLETE UNIT | Nedco