SCHNEIDER XD2GA8241 | XD2GA8241 JOYSTICK SWITCH 600V | Nedco