SCHNEIDER ZB2BV007 | ZB2BV007 22MM OPERATOR | Nedco