SCHNEIDER ZB4BA3 | ZB4BA3 FLUSH OPERATING HEAD | Nedco