SCHNEIDER ZB5AVBG4 | ZB5AVBG4 24-120V AC-DC LED LIGHT BODY | Nedco