SCHNEIDER XVLA224 | XVLA224 PILOT LIGHT 12V - RED | Nedco