SCHNEIDER XVLA234 | XVLA234 PILOT LIGHT 24V - RED | Nedco