SCHNEIDER XVLA335 | XVLA335 PILOT LIGHT 24V ORANGE YELLOW | Nedco