SCHNEIDER XB5KSB | XB5KSB ANNUNCIATOR 24V AC/DC 85DB | Nedco