SCHNEIDER XVBL0B4 | XVBL0B4 ILL BEACON STEADY LED RED 24V | Nedco