SCHNEIDER XVBL0M5 | XVBL0M5 ILL BEACON STEADY LED ORANGE | Nedco