SCHNEIDER XVBL6B8 | XVBL6B8 BEACON 5J STROBE YELLOW 24V A | Nedco