SCHNEIDER XVC1B2K | XVC1B2K 100MM TOWER BASE 24V RO | Nedco