SCHNEIDER XVC1M4SK | XVC1M4SK 100MM TOWER-100/240V-BASE BUZR | Nedco