SCHNEIDER XVC4B2K | XVC4B2K 40MM TOWER BASE 24V RO | Nedco