SCHNEIDER XVC4B3K | XVC4B3K 40MM TOWER BASE 24V ROG | Nedco