SCHNEIDER XVC6B3K | XVC6B3K 60MM TOWER BASE 24V ROG | Nedco