SCHNEIDER XVC6B4K | XVC6B4K 60MM TOWER BASE 24V ROGB | Nedco