SCHNEIDER XVC6B55SK | XVC6B55SK 60MM TOWER-BASE-24V-BUZR-FLSH | Nedco