SCHNEIDER XVC6M15SK | XVC6M15SK 60MM TOWER-100/240V-BASE BUZR | Nedco