SCHNEIDER XVC6M45SK | XVC6M45SK 60MM TOWER-100/240V-BASE BUZR | Nedco