SCHNEIDER XVC6M4K | XVC6M4K 60MM TOWER BASE 100-240V ROGB | Nedco