SCHNEIDER ZB4BK1283 | ZB4BK1283 XB4 YELLOW SLECTOR SWITCH 2 PO | Nedco