SCHNEIDER ZB5AZ1044 | ZB5AZ1044 22MM OPERATOR | Nedco