SCHNEIDER ZB6YA219 | ZB6YA219 16MM PB CAP 65168-024 | Nedco