SCHNEIDER ZB6YA228 | ZB6YA228 16MM PB CAP 65168-024 | Nedco