SCHNEIDER ZB6YA340 | ZB6YA340 16MM PB CAP 65168-024 | Nedco