SCHNEIDER ZB6YC119 | ZB6YC119 16MM PB CAP 65168-024 | Nedco