SCHNEIDER ZB6YC223 | ZB6YC223 16MM PB CAP 65168-024 | Nedco