SCHNEIDER ZB6YC224 | ZB6YC224 16MM PB CAP 65168-024 | Nedco