SCHNEIDER ZB6YC227 | ZB6YC227 16MM PB CAP 65168-024 | Nedco