SCHNEIDER ZB6YCA4 | ZB6YCA4 16MM PB CAP 65168-012 | Nedco