SCHNEIDER ZB6YDA3 | ZB6YDA3 16MM PB CAP 65168-012 | Nedco