SCHNEIDER XACB020 | XACB020 PENDANT STATION BODY | Nedco