Z-TRAUQ INC. M1EDO-24VACDC/230VDC | M1EDO-24VACDC/230VDC 60Sec ON DLY DUAL-V | Nedco